Click-chan is an adorable mouse helper, it helps you do multiple things with your mouse.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Please help click-chan become better! She is very young and naive, if you have ideas on how she could help your mouse it would certainly help her!”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Click-chan growing period will be approximately 12 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will be full of features such as the following:

- Right click functionality
- Middle click functionality
- Some mouse manipulation (automated movements)”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Currently click-chan only knows how to left click very well! Some games will not allow click-chan to click, but she is getting better at that.”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“Click-chan will most likely cost more as she learns more features!”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community is super encouraged to help click-chan become better. Please ask her questions, or show her tricks!

The Steam community can give their feedback through the Click-chan's Steam Discussion. The community's feedback is very important for click-chan! I will continue to build essential features while the community comes up with their own ideas.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Click-chan

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Về phần mềm này

Click-chan is an adorable mouse helper who allows you to do an array of mouse tricks.

Turbo

Turbo mode allows you to click faster than normal, this is specially helpful for tasks that require smashing down your mouse button!

Burst Mode

This mode allows you to click in bursts, which is specially helpful in games where precision matters.

Single Click

Click-chan helps you convert a key into your click, it helps in cases such as games with super precise shooting like snipers.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Pentium Processors
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...