After being classified as a demon by the church, Lisette Blanchard is abducted by a mysterious group. Now her maid, Forty, a former assassin, is on a mission to rescue her master, and restore honor to the Blanchard family.
Đánh giá chung:
Trái chiều (53) - 67% trên 53 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Kagura Games trên Steam
 

Về trò chơi nàyAfter being classified as a demon by the church, Lisette Blanchard is abducted by a mysterious group of thieves.

Believing the abduction was a ploy to hide Lisette, the church executes the head of the Blanchard family.

In response, the family's maid, Forty, a retired assassin, once again takes up her blade in order to rescue Lisette, and prove her innocence.

Features:

 • Classic RPG experience
 • Sneak your way past enemies
 • Multiple difficulties
 • Speed up battles

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Miss Lisette's Assassin Maid contains strong language and partial nudity.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display. Lag may occur from loading menus or maps. Turn off other programs before running the game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: 2+ GHz Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 2.0 hardware driver support required for WebGL acceleration. (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50)
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display. Lag may occur from loading menus or maps. Turn off other programs before running the game.

Xem thêm từ Kagura Games

Thẩm định viên nói gì

27 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...