The journey begins in your cosy, modern-day flat. All of a sudden, everything around you starts to crumble: the partitions crack and the walls collapse, engulfed in the dark water of the end of days. Charon is waiting for you.
Đánh giá chung:
Tích cực (27) - 85% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi The Isle of the Dead

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Have you ever approached the gates of the underworld? Are you ready for your ultimate journey? In Greek mythology, Charon ferries the deceased across the river Styx to the world of the dead. Swiss artist Arnold Böcklin’s 1883 painting of the isle spellbound Lenin, Hitler and Freud, and inspired Dali and Scorsese.

The journey begins in your cosy, modern-day flat. All of a sudden, everything around you starts to crumble: the partitions crack and the walls collapse, engulfed in the dark water of the end of days. Charon is waiting for you.

Rachmaninov’s powerful symphony envelops you as you settle in the ferryman’s boat for a mesmerising crossing to the place you won’t come back from. This astonishing 8-minute experience has already won international awards including Best VR Story at the 2018 Venice Film Festival.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, 64bits
  • Bộ xử lý: I7 7700HQ 2.8 Ghz or equivalent
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 1070 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 12

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...