Do more with your desktop background. Animate it, tune it, awake it. All you need is PureDesktop and your imagination.
Đánh giá chung:
Trái chiều (16) - 68% trên 16 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
2 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We are already far with the development. However, there are still some points that we would like to revise or expand before we release the software.

In addition, we want to know from you, what you think of the software and what you would like to have different. Because not only us should inspire the software, but also you. So help us optimizing the software in the best possible way.”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Hard to say. It depends on how much interest there is in the software, what the community wants to change and how well the development works.

Let's say 3 months :)”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

 • Software should become more stable
 • More extensions
 • Improved UX (User Experience) and UI (User Interface)
 • Archievements
 • Better Tutorials (within software and in forum)

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Current features:
 • You can use more than 15 predefined extensions
 • You can learn the basics with our interactive tutorials (will be improved later)
 • You can create projects
 • You can add elements to the project
 • You can configure and combine elements
 • You can include your own extensions
 • You can download projects and extensions from the ShareCenter
 • You can make condition based projects (will be improved later)

The software can be unstable because it is still in early access (beta). If you find a mistake, please let us know. We will fix the error as soon as possible.”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“Nope. Still free.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Forum: https://forum.pureportal.io
Facebook: https://www.facebook.com/PurePortal
Discord: https://discord.gg/vBWadeb
Instagram: https://www.instagram.com/pureportal.io/”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sử dụng PureDesktop

Miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Về phần mềm này

With PureDesktop you can easily create your own animated wallpaper. Videos, Pictures, Effects, Visualizers and much more. Everything you need in one application. With the power of Qt and QML you can easily create your own Extensions. Or get extensions from the community over the ShareCenter. Also you can download complete wallpaper from the community or publish your own wallpapers.

Important:
The software needs a bit of training and is not "Plug'n'Play". It therefore requires a little training time! Please note this!
Tutorials: https://steamcommunity.com/app/1069090/discussions/0/1642045003579929981/ • Layer based design
 • Live Designer
 • High Performance
 • Low CPU usage
 • Different modes: Behind Desktop, Over Desktop, Always on top
 • ShareCenter - Upload and download extensions and wallpapers
 • Reacts to mouse and keyboard
 • The full Qt package: Qt3D, QML, OpenGL, QtQuick, Qt WebEngine (Chromium), Shaders and soon Lottie60 FPS should be stable most of the time, but it depends on the amount of visual effects and layers your wallpaper is using. The Software will run with a lower CPU priority, which leads to lags if some other process (like games) is running at the same time. But rather your wallpaper is lagging than your game ;)
You also have some Performance-Options like Render-Type, Swap-Interval, etc.Thanks to the simple integration of Qt plugins (QML / C ++) extensions can be developed quickly and efficiently. Anyone can expand the software as required. No matter if visualizer, effects, multimedia, animations, web content, launcher ... There are no limits.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz - 1 Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 4000
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only 64 Bit systems are supported
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz - 4 Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD HD7870
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Only 64 Bit systems are supported

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...