HOME is a feel-good walking simulator experience in which you create your own poem and music. Embark on a poetic and musical heartwarming journey about what home means to you.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (629) - 90% trên 629 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,641) - 91% trên 1,641 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi HOME

Miễn phí
 

Về trò chơi này


Did you have a harsh day at work? Are you going through some bad times? Or maybe you just want to chill? Embark on a poetic and musical heartwarming journey about what home means to you. Find a comfortable spot, put on your headphones, relax, forget the world around you exists for a moment and enjoy HOME.

HOME is a feel-good walking simulator experience in which you create your own poem and music about what home means to you.
Simply walk through the environments and interact with anything (or nothing) that is meaningful to you to create your own personal poem and music. Different interactions will produce different results!

Features


• User generated poem and music
• Procedural generated color elements
• Multi-control scheme
• Multiple Easter Eggs to find
• Discover what home means to you!

See you HOME

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 2.00 GHz or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: 2011 or newer Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia or ATi GPU with 1GB Memory
  • Lưu trữ: 140 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...