Based on the film, the Spider-Man: Far From Home VR Experience is a fast-swinging, thrill ride through the eyes of your favorite neighborhood Spider-Man. Spider-Man: Far From Home – now available on disc and digital.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (37) - 45% trên 37 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (1,030) - 79% trên 1,030 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi Spider-Man: Far From Home Virtual Reality

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Your time to swing through New York like Spider-Man™ has finally arrived!
In breathtaking virtual reality, you’ll finally have the chance to scale and swing from the highest towers in Manhattan. Just pick one of four Spider-Man suits and you’ll be launched into the clouds… but keep your eyes and ears peeled, a colossal and dangerous enemy is waiting. Only you have the power to find and confront New York’s latest attacker in this thrilling, swinging adventure.

Based on the film, the Spider-Man: Far From Home VR Experience is a fast-swinging, thrill ride through the eyes of your favorite neighborhood Spider-Man.

Spider-Man: Far From Home – now available on disc and digital.

©2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
MARVEL and all related character names: © & ™ 2019 MARVEL.

VR Games may cause some players to experience motion sickness.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 (AMD FX 8350) or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...