Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Winged Sakura: Mindy's Arc 2 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
26 Thg04, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Winged Sakura: Mindy's Arc 2 trên Steam để có thể chơi.

Mua Winged Sakura: Mindy's Arc 2 - Soundtrack

Mua Winged Sakura: Mindy's Arc 2 + OST

Bao gồm 2 vật phẩm: Winged Sakura: Mindy's Arc 2, Winged Sakura: Mindy's Arc 2 - Soundtrack

-5%
$18.98
 

Về nội dung này

Winged Sakura: Mindy's Arc 2 Original Soundtrack composed by Terry Chandler. This Soundtrack contains 14 songs in both MP3 320kbps and FLAC format.

Tracklist

01. Sisterly Bond (3:11)

02. Seperation (2:30)
03. A Relaxing Day (3:00)
04. An Exciting Day (2:15)
05. En Garde! (2:25)
06. Sad Times (2:18)
07. Fun Times (2:05)
08. I'm Coming for You! (2:13)
09. Engage! (2:45)
10. Vengeance (2:39)
11. Battle of the Shadow Kings (2:43)
12. The End is Nigh (3:27)
13. Trailer (1:57)
14. We Did It! (0:37)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 375 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Any computer that can play MP3 or FLAC files.
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 375 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Any computer that can play MP3 or FLAC files.
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 375 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Any computer that can play MP3 or FLAC files.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.