In order to achieve our dreams of entering the 2nd dimension, we will be making the popular light novel Spice and Wolf into a VR animation! Anime will evolve from something that is “seen” to something that is “experienced”...
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (36) - 88% trên 36 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (543) - 94% trên 543 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcOculus Rift. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua 狼と香辛料VR/Spice&Wolf VR

 

Về trò chơi này

In order to achieve our dreams of entering the 2nd dimension, we will be working together with the original creators of Spice and Wolf to create a VR animation.
Anime will evolve from something that is “seen” to something that is “experienced”...

-Story-
Kraft Lawrence is a traveling merchant who meets Holo, a beautiful woman who can transform into a wolf.
As they travel together they face many hardships, such as having to walk in the rain.
In order to avoid the sudden downpour, Holo and Lawrence take shelter in an old, abandoned water mill in the woods.
They huddle around a small fire and enjoy a slightly strange but relaxing time together.
You are able to share that time together with them.

Production Staff
Scenario: Isuna Hasekura
Character Design: Ju Ayakura
Holo’s CV: Ami Koshimizu
Kraft Lawrence’s CV: Jun Fukuyama

Even if you do not have a VR headset, you can enjoy anime and mini games in non-VR mode.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4160T
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 740
  • Ghi chú thêm: Not for VR. For PC only.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel™ Core™ i5-4590、AMD FX™ 8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce™ GTX 1060、AMD Radeon™ RX 480
  • Ghi chú thêm: For VR.

Thẩm định viên nói gì

41 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...