SMASH, BURN AND CRUSH! Become a Giant Mutant Bear with Super Powers on a Rampage! Cause mayhem and destruction, Destroy Towns and Cities while Surviving Waves of Enemies, or play Sandbox Mode. Inspired by games like Destroy all Humans and Kaiju movies like Godzilla. Interested?
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
19 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Giant Bear Rampage!

 

Đánh giá

“I personally love it. It’s one of those little gems you can have sat on your PC and flick on whenever you feel like causing carnage, be it for a few hours or just ten minutes. I highly recommend it.”
The Geeky Rambler

Add Giant Bear Rampage to Your Wishlist!

Về trò chơi này

Become a Giant Bear on a Rampage!


After falling into Toxic Waste, a normal bear mutates into a Giant Angry Monster Bear...

Destroy buildings to cause Property Damage, all while surviving waves of enemies and overcoming obstacles like boulders and shield generators. Explore the levels to find Mutation Points which can unlock new SUPER POWERS and SUPER ATTACKS. - Like Summoning Tornadoes and Meteors!

FEATURES!


 • A Giant Mutant Bear with Super Attacks and Super Powers

 • PUNCH BUILDINGS or Enemies into Rubble with Giant Bear Claws!

 • Destructible Environments - Destroy Buildings and Cause Property Damage!

 • Super Powers - 15 Unique Super Powers to Unlock including Meteors, Gravity Vortex, Flamethrower, Plasma Sphere, Ice Beam, Duckify and More!

 • Mutation Points - Explore Levels to Find and Collect Mutation Points to Unlock more Super Powers!

 • Waves of enemies - Survive Waves of Enemies from Rocket Launchers to Machine-gun Turrets, Guys with Shotguns and even Laser Cannons.

 • Sandbox Mode - Sandbox Mode let's you Explore and Destroy the Levels without Enemies getting in the way!

 • 10 Large Levels to Explore - Large Levels to Explore with Various Towns and Cities + 1 NEW LEVEL with V1.03 Update.

 • Populated Towns and Cities - Enemies and Civilians have Ragdoll Physics too!

 • 60 Steam Achievements - Achievements to Unlock from Difficulty Levels to random Challenges etc...

 • Easy, Normal, Hard and Very Hard Difficulty Levels - For the challenge you want and to collect all achievements.

 • Low Poly Art - Featuring a Colorful Minimalist Low Poly Art Style.

 • Interactive Levels - Trees can be knocked down, burned and destroyed. Trees Randomly Drop Health and Energy Pickups. Boulders can be destroyed revealing hidden locations too.

  Giant Bear Rampage is the premium Giant Mutant Bear Simulator of 2019! ʕ • ᴥ • ʔ

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB GPU
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB NVIDIA 940M
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...