2023 In one of the closed special clinics where experiments were conducted on the creation of a superman failed in the system and everything went wrong. Subjects began to mutate and not to give in to control. Everyone was evacuated but there was one nurse left in the building who could not leave the clinic.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua FORGOTTEN IN HELL

Mua SUMMER SET

Bao gồm 3 vật phẩm: ISLAND 404, krAsAvA Shot, FORGOTTEN IN HELL

-50%
$4.97
 

Về trò chơi này

2023 In one of the closed special clinics where experiments were conducted on the creation of a superman failed in the system and everything went wrong. Subjects began to mutate and not to give in to control. Everyone was evacuated but there was one nurse left in the building who could not leave the clinic. Your task is to find her and save. But not everything is so simple, in addition to mutants were still guards who are armed. TDS third-person shooter, you need to fight off the crowds of zombies and find a way out of the labyrinth clinic. Select only will be able to reach the end ...

Features:

-progress;
-nice graphics;
-simple management;
-interesting gameplay;
-light music;
-unforgettable adventures;

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Blood and meat, nothing more

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8 / 7 / Vista / XP
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Core
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: Discreet video card
  • Lưu trữ: 450 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8 / 7 / Vista / XP
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Quad Core 2.0 (or higher)
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000 and higher, ATI Radeon HD-Series 4650 and higher, Nvidia GeForce 2xx-Series and up
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...