Solve puzzles and meet beautiful women in this point and click erotic RPG!
Đánh giá chung:
Tích cực (15) - 86% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to gather feedback as we develop the game. We welcome any criticism as our aim is to create a game that is fun to all our fans!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We hope to have this game released before end of 2019!”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We aim to release updates at least once a month. With each new update, you will have access to new locations, new NPCs and of course new quests. The storyline will also advance with each new release.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current version (V0.1) contains 3 mains quests and a few sub-quests. The content should keep you entertained for about 45-60mins.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Unlike some other developers, we will not charge you the full price for early access versions. You will only pay for what you get at the moment of purchase and not for what we promise will come in the future. With each new update that adds more content to the game, we will increase the price slightly.

This means that all the people who buy the game early for the lower price will also have access to all future updates free of charge!”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“As we stated before, we welcome all kinds of feedback, both good and bad. We will use it to improve our game and hopefully the final product will be what everyone will enjoy!”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Mystery of Bikini Island

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

28 Thg05

V0.2 Released!

Hey people!

We've just released V0.2. This will contain some scenes with full nudity so check our website to find out how to unlock those. Thanks for sticking with us. Enjoy! :)
4 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

This game is a point and click, sandbox erotic RPG set on an island where rich and successful women spend their time, enjoying luxury facilities and sun-kissed beaches. You're a young man born into a rich and powerful family who has grown tired of the pressures they put on you. Hungry for new experiences and adventures, you decide to escape from your daily grind and set off on a journey of discovery. Your first destination is an island of Angelane, otherwise known as the Bikini Island. There will be many quests, many NPCs to interact with and many puzzles to solve!

 • Have great fun solving the problems as the island handyman
 • Interact with many cute girls in the game.
 • Captivating storyline and many quests!
 • Start romances with the female NPCs!
 • Beautiful renders to allow you to fully immerse in this happy world!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This is a role-playing game involving partial nudity.

Your conversations with NPCs will sometimes involve sexual flirtation.

The game contains depictions of consensual sexual interactions between the player and the NPCs. There are NO depictions of sexual assault or non-consensual sex in this game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...