Assemble, recolor, reposition, and export image files, fast! This program allows for any image sizes, and an unlimited number of layers to customize your images.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Universal Character Generator

 

Về phần mềm này

Assemble any image files in layers, reposition them, add color effects and save as single file!

This light-weight program allows you to add an unlimited number of layers on any sized canvas - perfect for developers looking to do assembly and recolors of packs of assets, sprites, faces, tiles, or anything else you'd like to edit!

For each layer, you pick a folder that has picture files in it, then use the interface to cycle through to mix and match. Each layer also includes:

- Pixel by Pixel movement, to make sure placement is EXACTLY correct!

- Hue shifts to change colors without affecting white, black, or gray - perfect for working with images that have neutrals or outlines.

- Alpha adjustment so you can adjust transparency of each layer, creating more opportunity for creative layering and effects.

- Standard Saturation/Gamma/Contrast adjustments so you can get your colorings JUST right!

- Red/Green/Blue balance adjustments so you can adjust those neutrals if you want, or just get the exact colors you need.

- Ready to mix it up? Randomize button for each layer to inspire creative mixes.

- Don't like how something looks? Clear the layer completely without destroying your work so far!


Since this program is browser based, its FAST! No laggy image editing programs, just a quick, responsive program that helps you make edits quickly and easily. No more waiting 5 - 10 minutes for your image editor to load.

This tool is in continuous development, so new features will be added over time.

-= NOTE: There are no image files provided with this utility/tool =-

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7 or above
    • Bộ xử lý: 1Ghz Processor or higher
    • Bộ nhớ: 500 MB RAM
    • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...