In Click Space Miner II you take control over a mining company in space. There is a big market, a lot of customers, but therefore also a lot of concurrents so you have to mine fast. Click fast to get rich. Mine resources with your mouse fast and buy new tools and machines to do the work for you. Earn more and more money and get rich.
Đánh giá chung:
Tiêu cực (18) - 16% trên 18 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Click Space Miner 2

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

REVIEW:
MIXER GAMES "In Click Space Miner II you take control over a mining company in space. There is a big market, a lot of customers, but therefore also a lot of concurrents so you have to mine fast."

In Click Space Miner II you take control over a mining company in space. There is a big market, a lot of customers, but therefore also a lot of concurrents so you have to mine fast. Get everything out of the planet.
Achieve over 30 achievements.Click fast to get rich. Mine resources with your mouse fast and buy new tools and machines to do the work for you. Earn more and more money and get rich. But while mining and keeping track of the high management expenses, dont forget to renew your mining licenses because they are very popular and if you come too late you lose everything.The mouse is your most impotant device. You mine with it and use it to build new tools.

Buy new and better drills to get your resources and you money faster.
In the G-shop you can buy new automated tools. These generate automatically for you raw materials.*Advertising may be included in the Free to Play version. As well as purchase recommendations for various products.
There is no purchase obligation.*

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS XP,VISTA,7,8,8.1,10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 200 MB RAM
  • Đồ họa: ATI or NVidia card 64 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 compatible Sound Card
  • Ghi chú thêm: mouse
  Khuyến nghị:
  • HĐH: WINDOWS XP,VISTA,7,8,8.1,10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: ATI or NVidia card 128MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 compatible Sound Card
  • Ghi chú thêm: mouse

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...