Can you keep the Gnrblexian Mind Maggot, a parasitic creature that feeds on human brain energy, from going extinct? Do you want to? ...but why?
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi GNRBLEX

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Can you preserve the Gnrblexian Mind Maggot from extinction?
Take on the challenge and preserve both the species, and humanity's fragile sense of self-worth, in this retro-inspired point and click adventure game.

Features:
- Traditional point'n'click gameplay
- Retro-inspired visuals and art
- New, original soundtrack by http://jothmusic.com/
- Full voice acting by four talented voice actors
- A dark sense of humour
- Math!
- Extra wriggling

(Game originally released in 2016 as part of the "Monthly AGS" -competition on the Adventure Game Studios -forums. This old version lacked the full soundtrack, voice acting, and some puzzles, and used older, cruder graphics.)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Any remotely modern processor will do
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: The Adventure Game Studio engine will run on most potatoes
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Any remotely modern processor will do
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: The Adventure Game Studio engine will run on most potatoes

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...