sicier's Zweck- this is an unusual test game with unique complex puzzles created in the entourage of "hacking". You have to take on the difficult role of artificial intelligence, which was ordered to subdue all of humanity.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Sicier's Zweck

Mua Sicier's Zweck + Soundtrack Pack BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Sicier's Zweck, Sicier's Zweck: Original Soundtrack

-10%
$4.48
 

Về trò chơi nàySicier's Zweck - this game is about how the AI named Zweck is trying to go the hard way from a small and weak virus program to a huge and invincible network to control humanity. And on this path he will have almost no help from those who created him and sent him to this goal.

Gameplay:


In the game you have to deal with the device of various utilities that you will meet on the way of development. And this can be done only if you find a way to solve the puzzles that will be contained in these utilities.

So you get in the game:

 • 7 unique levels-puzzles or tests. Each of which will try to create for you an entourage of genuine "hacking".
 • inter-Level stages in which you will become the AI itself and look at the world through its eyes.
 • Several additional tests that do not affect the passage of the game, but can entice you with its complexity. (They are scattered around the game and are not always easy to find)Good luck! And listen carefully not only atmospheric music from NineteenIQ, but also instructions and tasks - each of them certainly has an answer to the solution of the puzzle you need. Also, at each of the main levels you will be guided by a faithful assistant who will try to establish communication with you, be kind to him. However, if even with it you can not solve any of the puzzles, remember that you can always choose a simple alternative to the level.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: A processor with at least two physical cores supporting SSE2
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8600, ATI Radeon HD 4550
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 (Desktop)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX660 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB)
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...