Top Burger is an exciting fast food simulation game. You just opened a burger restaurant, let's see if you can put together burgers fast enough to satisfy your ever growing number of customers!
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
24 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Top Burger

Mua Horse Games

Bao gồm 5 vật phẩm: The Hunt in the Forest, Assault of the Robots, Muscle Car Robot, Top Burger, Dinosaur Bone Digging

-2%
-17%
$9.95
$8.28
 

Về trò chơi này

Top Burger is an exciting fast food simulation game. You just opened a burger restaurant, let's see if you can put together burgers fast enough to satisfy your ever growing number of customers!

The game also comes with many achievements and a "create your burger" mode which lets you build super high burgers, taking advantage of all the unlocked items.

Game Features:
- More than 150 levels
- Hours of gameplay
- Three game modes
- Dozens of types to deliver to your customers

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 x64
  • Bộ xử lý: Intel Celeron
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD graphics
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 x64
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GT 730
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...