Virtual Reality Emergency Response Sim Is A Single Player, Multiplayer Emergency Services Simulator Taking Place In Virtual Reality (VR). Includes Fire And Rescue, Paramedic, And Law Enforcement.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access For Us Will Allow Users To Get Hands On With Our Game Early On During Development To Gather Valuable Feedback And Data. This Data Will Be Used To Improve All Aspects Of the Game. Early Access Is A Great Way To Build A Community And Get Direct Player Feedback While We Continue To Develop "Virtual Reality Emergency Response Sim".”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“At The Current Rate Of Development We Are Planing To End Early Access After "6-12 Months" Of Further Development After Initial Early Access Release.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Full Version Of Our Game Will Include A Wide Range Of Call Outs For All 3 Emergency Services, And Of Course Performance And Bug Issues With The Game, Will Have Been Flushed Out At This Point Of Development.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The Current State Of The "Virtual Reality Emergency Response Sim" Early Access Version Will Include. Various Emergency Vehicles And Gear.
-Fire And Rescue Will Be Approximately (75%) Complete
-- Will Include Call-Outs, Vehicles, And Gear
-Paramedic Will Be Approximately (35%) Complete
-- Will Include Vehicles, And Gear
-Law Enforcement Will Be Approximately (35%) Complete
-- Will Include Vehicles, And Gear
-Overall Progress Approximately (50%) Complete
-You can access the Law Enforcement And Paramedic Vehicles, and gear in their respected tutorials in the main menu. These tutorials will not be complete till that Department has been released.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes, After The Early Access Period We Plan To Raise The Price Of " Virtual Reality Emergency Response Sim " We Will Provide Prior Notice Before Raising The Price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We Plan To Take The Information We Gain From Our Community And Reflect It Back Into Our Game Over Time.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Virtual Reality Emergency Response Sim

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (9)

23 Tháng 6

Patch/Hot Fix 0.1.5.6I went on a short fishing trip but we are all back to work. Here is the change log.

Change Log 0.1.5.6

- Added parked vehicles.
- Added color variants to vehicles.
- Added 2 more MVA.
- Added more MVA location in the game map.
- Added Female Civ variants. (Will Include Male Civs in next update).
- Fixed a few replication issues for client and server.
- Added random function for MVA.(Door will require either halligan or spreaders to open. This is set at random.)

- We are working on some building updates and map updates over the next few days, also more MVA call outs and rescue call outs.

0 bình luận Đọc thêm

16 Tháng 6

Patch/Hot Fix 0.1.5.4New update
- Added Industrial Fires.
-There is now Residential Fires, Commercial Fires, Industrial Fires, and Vehicle Fires.
- Will unlock MVA's and Victims Monday and Tuesday.
- Currently Working on Improving Fire mechanics.

Change Log
- Went through all fire and rescue equipment. (Check to make sure all settings were set properly.)

- Activated Industrial Fires.

- Some Multiplayer Replication code was fix.

- Improved Dispatch Widget. (Will now say if it is Residential, Commercial, Industrial, or vehicle Fire.

- Update Attack Line, and Ladder Truck Water Cannon. (Improved the line trace).

- Updated and turn on the water particle collision effect.

- Updated Fire Hose Nozzle Audio and Water Replication.

- Updated Ladder Truck Water Cannon Audio and Water Replication.

- If you have an issue please let us know so we can fix it.
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Virtual Reality Emergency Response Sim Puts The You In The Hot Seat Of Emergency Services Personal. Including Fire And Rescue, Paramedic, and Law Enforcement. The Simulation Takes Place In A Urban City Setting In An Open World. Use Various Vehicles And Gear To Complete Call-Outs. Players Will Be Able To Take The Role Of An Emergency Service Personal In Either Dynamic Single-Player Or Play Online With Up To 3 Players In A Single Game.

When Starting Virtual Reality Emergency Response Sim, You Will Be Able To Play The Tutorial To Have A Firm Understanding Of How The Game Mechanics Work And Get A Feel For The Type Of Emergency's You May Respond To. Once You Understand The Basics Its Time To Report To Duty.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Blood and weapons are being used in our game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64 Bit OS
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: NIVIDIA GTX 970 / 1060
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64 Bit OS
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 16 MB RAM
  • Đồ họa: NIVIDIA GT 1080
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...