Plunger Knight is a platformer game about a lonely knight who lived in the Middle Age and has lost almost everything he had but had to face a new challenge: robots. In the series of his adventures, he travels the world and time to battle against them.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Plunger Knight - Washers of Truth

Mua With a bonus for your kids

Bao gồm 2 vật phẩm: Antox vs. Free Radicals, Plunger Knight - Washers of Truth

-30%
$4.88
 

Về trò chơi này

Introduction

Plunger Knight is a platformer game about a lonely knight who lived in the Middle Age and has lost almost everything he had but had to face a new challenge: robots. In the series of his adventures, he travels the world and time to battle against them.

Washers of Truth is the first adventure that would provide hours of excitement and gameplay.

Under the control of the Evil Developer, the robots has invaded Scotland in 1701 AD. They built a robot factory releasing machines here and there and creating terror for the public and the entire world.


The Knight's mission against the Machines is not limited with fighting them. He has to penetrate the underground areas of the Kilchurn Castle and some other locations to find the areas they occupied and built their workshops and platforms to move. In beautiful northern locations, he seeks clues about the whereabouts of the factory of the Robots, helps people survive the evil actions of the Machines, and solves puzzles to move forward.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8 or higher
  • Bộ xử lý: Dual-core processor, 2.40 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 418 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8 or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 450 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...