A planet with nobody on it. A village of machines who thought they were human. The last machine still 'alive' - a child - borrows the bodies of the other villagers and says farewell to each of them by fulfilling their last wishes.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
24 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua おわかれのほし

 

Về trò chơi này

A planet with nobody on it.
A village of machines who thought they were human.
The last machine still 'alive' - a child - borrows the bodies of the other villagers and says farewell to each of them by fulfilling their last wishes.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Đồ họa: DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.11+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Đồ họa: DX10 (shader model 4.0) capabilities

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...