Waking up naked in a slaughterhouse, you must escape and travel through a dystopian world to uncover the truth of your origins. Burning Daylight is a sci-fi adventure game, set in a dystopian future with light puzzle elements and environmental storytelling.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (187) - 84% trên 187 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,587) - 88% trên 1,587 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Burning Daylight

Miễn phí
 

Về trò chơi này


Waking up naked in a grotesque slaughterhouse, you have no recollection of who you are or where you come from. Your only clue is a mysterious tattoo on your chest. You must now escape and travel through a dystopian society in order to uncover the mysteries of your origin.

The story is set in the future where life cannot sustain outside, what remains of human society, now lives in megastructures waiting for the day, when they once again can live outside.You will explore the world inside of the megastructure, from the low-level slums to the bustling city streets, while exploring its society; you will learn that not everything is how it seems.

Burning Daylight is a sci-fi adventure game, set in a dystopian future with light puzzle elements and environmental storytelling.

Made by a team of 12 students from The Animation Workshop.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Contains nudity, depictions of sexual acts, gore, violence and prostitution.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 770 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

34 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...