Explore the cursed depths of a nightmare while finding powerful weapons and improving your abilities in this retro first person shooter that breaches the wall between the classics and modern sensibilities.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Summer 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Nightmare Reaper is divided in three episodes that can be released one at a time. Your feedback will help guide the future episodes and improve the game in general.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We expect that about a year of work will be enough to finish episodes 2 and 3 if their scope doesn't change too much.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The final version of the game will contain 3 episodes total with three times the content and some new features.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The first episode is fully polished and you can pick it back up and continue once future episodes are released.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to keep it the same.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Building a community is extremely important to the future of this game, so all feedback will be taken into account to build a better game. We plan on keeping a dialogue open at all times.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Summer 2019

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyNightmare Reaper is a dark and violent meld of retro and modern action games, mainly inspired by the classic 2.5D first person shooters of the 90s like Doom, Duke Nukem 3D, Blood, Rise of the Triad and Wolfenstein 3D.

Features


 • Over 80 satisfying and balanced weapons (32 in EA)
 • Open-ended levels filled with surprises
 • Find gold, powerups and enchanted weapons with different stats
 • Purchase character upgrades and customize your abilities via a minigame
 • Wage war through three varied game-sized episodes
 • Soundtrack by the great Andrew Hulshult
 • Non-intrusive, but mysterious story
 • Fight hordes of enemies at the same time
 • A focus on satisfying combat that'll make you addictedYou rise to prevent her doom
and duke it out with nightmares
to reap salvation in blood.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GT 540M
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i7 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 670
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.