Fascinating puzzle game that rethinks the gameplay, but retains the spirit of the legendary classic games such as Binary Land, Clu Clu Land and Adventures of Lolo.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
19 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Helpless Zombies

 

Về trò chơi này

Fascinating puzzle game that rethinks the gameplay, but retains the spirit of the legendary classic games such as Binary Land, Clu Clu Land and Adventures of Lolo.
Poor and hungry zombies are stuck in the basement, which is teeming with many traps. Bring all these creatures out of the trap, but note that they like to move together in one direction. Collect goodies on your way, avoid the placed traps, solve small problems on the way to one of the doors leading to freedom!
Inspired by the legendary games in the style of Binary Land, we rethought the genre and created an exciting puzzle on a popular theme. Primarily, the game will give for the player a simple tasks, then will gently increase the complexity and finally will make the brain to work full for solving the most ambitious puzzles. If in the distant past you loved these games, it's time to feel nostalgia. If you have no idea what this is about, what are you waiting for? Without delay try to glimpse history in a new, more modern form!

Features:

- 30 levels with gradually increasing difficulty.

- Large number of puzzles. The further, the more interesting.
- Old school gameplay with one of the most underrated game mechanics.
- Play as a zombie and collect brains! Isn't that what you wanted?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon or equivalent
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0 compliant with 256MB of video RAM
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon or equivalent
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0 compliant with 512MB of video RAM
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...