Forklift: Simulator is a realistic forklift simulator where you have to carefully transport fragile cargo from one place to another!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Forklift

Mua IO Games Bundle

Bao gồm 10 vật phẩm: Desert Kill, Forklift, Logistic, Ballista Legend, Zic, Parking 3D, MahjongReborn, RoadCrossing, Zic - Survival, Raft

-30%
-37%
$43.90
$27.48

Mua Simulator Bundle from IO Games

Bao gồm 5 vật phẩm: Forklift, Logistic, Parking 3D, RoadCrossing, Raft

-60%
-61%
$18.95
$7.36
 

Về trò chơi này

Forklift: Simulator is a realistic forklift simulator where you have to carefully transport fragile cargo from one place to another!An excellent game for those who like to manage vehicles. You have to master the management of the forklift – you need to master the work with the pitchfork in addition to managing the transport itself. Pick up the load and take it to where the arrow points. The level will be passed when you bring and deliver the cargo to the specified place. Don't forget that you will also need to move a little from the cargo. Every time the load will be different: from heavy boxes to light barrels, which you should neatly carry! Much will depend on the skill of managing the player with your vehicle. If you want to pass the level for the maximum score pass it as quickly as possible.

A realistic 3D simulator for true fans of games of this genre! Play and control your dream! • Real 3D Forklift Simulator
 • Convenient control
 • Select the camera angle
 • Different loads: from strong to fragile

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Single Core 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 9400M or ATi/AMD HD 2400 or Intel HD 4000
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...