Snowball Rush is a Runner-Timekiller game about a funny snowball and many obstacles on the way to the foot of the mountain.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
5 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Snowball Rush

 

Về trò chơi này

Snowball Rush is the game Runner-Timekiller about an amusing snowball and a set of obstacles in a way to a mountain foot.

Playing for a snow sphere to you it is required to keep balance.
If you break - you will lose everything. You will become too big - turn into an uncontrollable avalanche!
Comprehend balance overcoming various obstacles and bonuses to make still great progress!
A variety of suits will brighten up process and highlight each your travel!

Let's add:
- New game highlights!
- It is even more suits!
- Features!

We plan to add:
- Completely changeable environment and stylistics!
- Cooperative!
- Photo of the best moments!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 duo
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 6450
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 Compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-3220
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 7550
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 Compatible

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...