HOLOGRA is the first volumetric video content on STEAM.
Đánh giá chung:
Trái chiều (19) - 52% trên 19 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcWindows Mixed Reality. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Tải xuống HOLOGRA Demo

Chỉ VR

Mua HOLOGRA

 

Về phần mềm này

HOLOGRA is the first volumetric video* content on STEAM.
HOLOGRA is first round of content drawing on SUPERTRACK technology.
HOLOGRA creates a mixed reality experience where the real world and virtual worlds are fused together.

This content features a host of cosplayer models, including world-famous Reika, and they can be seen from any viewpoint of your choice that enables you to feel as if they are in front of your eyes.
Life-size, Live-action, 3D images.
You can move around the model.
You can approach the model.

Many videos are included and planning add content in future releases.

Free Yourself in Digital World!

Featured Cosplayer Models:
- Akira Itsuki
- Reika
- Uramaru
- Sithle
- Koron Yanagiba
- Moka Hukuda


*What is Volumetric Video?..Live-action 3D moving images, which has been the focus of intense research and development by many tech companies. While traditional videos or in 360-degree virtual reality are shot from a fixed camera viewpoint, volumetric video captures the object from all angles to create 3D images, providing viewers with complete freedom to enjoy them from a vantage point of their choice.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7- 7700 or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1060 or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-7700 or greater
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1080 or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...