For a long time you have played video games where you were the hero and had to kill the final boss, but now you are the final boss!
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
13 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Final Boss

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (3)

15 Tháng 6

[Patch] 1.0.2

Fixed Necromancer's Death Knight that sometimes he doesn't hit.
0 bình luận Đọc thêm

14 Tháng 6

[Patch] 1.0.1

Fix:

- Now there is a confirm message when "New game" is pressed.
- Fixed fullscreen mode for macOS
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

In this simple arcade game, you play as Final Boss and kill all the heroes coming to your room. Kill heroes and earn gold to buy new skills.

 • 6 Bosses to play
 • 3 different scenarios (fantasy, spazio e moderno)
 • Every boss has a different play style
 • Endless mode to unlock
 • Tribute to '80 games

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated GPU
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: High Sierra 10.13
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...