Solar System Impressions is animated desktop wallpaper which uses an 3D visual simulation of our solar system with accurately calculated positions, distances and magnitudes.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
12 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Solar System Impressions

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (4)

23 Tháng 4

Update Notice

Short Term Update

- Save Settings fixed/improved
- Some screen resolution / aspect ratio related issues resolved
- Typos corrected


0 bình luận Đọc thêm

12 Tháng 4

We Released - Yeeeha

Ok, we release today, and we hope you enjoy space as we do.

If you encounter any issues, please let us know.

Next update is scheduled for in around 14 days.
2 bình luận Đọc thêm

Về phần mềm này

Solar System Impressions is animated desktop wallpaper which uses an 3D visual simulation of our solar system with accurately calculated positions, distances and magnitudes.

Fly thru our solar system and get a feel for the size and distances between planets, or just have yourself a fancy animated Wallpaper.

At the moment all planets as well as the moon, the ISS and Pluto are simulated. ..more objects to be added...

Objects:
 • Sun
 • Mercury
 • Venus
 • Earth
 • Moon
 • International Space Station (Work in Progress)
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uranus
 • Neptune
 • Pluto

Features:
 • Solar System Simulation (Realtime and fast forward)
 • GeoLocation on Earth (Windows 10)
 • Auto switching (automatic change of the observed object)
 • Responsive Window
 • Fullscreen mode
 • Wallpaper mode

Planned Features:
 • live cloud map for earth

Planned objects:
 • Voyager 1
 • Voyager 2
 • New Horizons
 • Asteroids
 • Starman (Tesla Roadster)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.