Battle Royale games are the new trend, everyone is making one.. but this is the LAST one you will ever need in your life!
Đánh giá chung:
Trái chiều (11) - 63% trên 11 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Real Life Battle Royale: It's gonna be an... EPIC game

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

5 Thg05

Support Bmc Studio!

https://www.patreon.com/BmcStudio

I've been making games for the past 5 years (I know, I can't believe it either) I really want to improve the quality of my productions, but there is only so much I can do with my current budget. That's why I'm asking your help! I know it's not everyone who enjoys my games, it's not even everyone who likes me, that's totally understandable, but I'm asking for everyone who laugh at my games, who enjoys watching people play my games, imagine my games with a big production budget, the same type of humor you love (Or love to hate) but with actual special effects, higher camera quality, better editing, better props! Everything is possible.

I've dropped college to focus on Bmc Studio, because I believe in me.. I believe in us.

Together we can show the world what a crazy man with a weird dream can do!

Nothing is going to stop me, us. :MiniTheDogBmcStudio:

Discord: https://discord.gg/Ev3Xt9h

Merch: https://teespring.com/fr/stores/bmc-studio
0 bình luận Đọc thêm

20 Tháng 3

Discord and Reddit!

https://www.reddit.com/r/Bmc_Studio/
https://discord.gg/WvDNr7v

Do you want to share your Bmc Studio Memes? Do you want to give me ideas for new games? Then come over! Make your own memes about Bmc Studio and share them on the official Bmc Studio Subreddit with the other Bmc Studio fans!

Come over and have fun!
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Battle Royale games are the new trend, everyone is making one.. but this is the LAST one you will ever need in your life! In this game you play the role of someone watching someone else play a Battle Royale game! Isn't that inovation? The graphics in this game are so realistic you might think it's just an interactive video! But of course it's not that, it's the ULTIMATE BATTLE ROYALE EXPERIENCE! (Chicken Diner sold separetly)

This is what I call an Epic Victory Royale!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows Xp / Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 1.5Ghz Processor or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics Chip
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: *It can work on almost any pc*

Thẩm định viên nói gì

20 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...