Add any animation to your sprite to look more juicy! Add animations with a single click using presets or create your own ones from scratch.
Đánh giá chung:
Tích cực (18) - 100% trên 18 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
26 Thg03, 2019
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Juice FX

 

Về phần mềm này

Add any animation to your sprite to look more juicy!

Flash, Scale, Skew, Shake, Wobble, Jump, Wave even you can add an outline effect with any disered color.

If you need particle effects we recommend to use Pixel FX Designer. Btw, using the "break" effect on the "Fade-Out" tab you can simulate them. Check the crate explosion project included in the tool to see how it was done.

This app can work in two modes: HD or pixel style to fit your game needs which you can change at any time.


--- FEATURES ---

Add style to your sprites and animations with ease.
Use the included presets to have some quick results.
Change X/Y scale with damping and speed sliders.
Skew and rotate the sprite with speed and damping.
Quickly change between "Pixel Art" and "HD" to fulfill your needs.
Change the origin of the sprites to perform different animations.
Add color flash and screenshake.

Over time effects including: wobbling, jumping and wave distortion.
Use different layers and images to perform more complex.
Add outline and blend/tint to the sprites.
Save and load your own presets.
Export your animations into a spritesheet, .GIF or export it by single frames. 128x128 max.
Tool in continuous development, new features will be added over time.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nividia Gforce 670 GTX
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...