Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Senpai Teaches Me Japanese: Part 1 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
8 Thg03, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Senpai Teaches Me Japanese: Part 1 trên Steam để có thể chơi.

Mua Learn Japanese! - Shy DLC Character

Mua Full Game + All 3 DLC Characters! BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Senpai Teaches Me Japanese Part 1, Learn Japanese! - Shy DLC Character, Learn Japanese! - Busty DLC Character, Learn Japanese! - Pontytail DLC Character

-10%
-22%
$8.96
$6.98
 

Về nội dung này

This DLC adds a character than can replace one of the two default teachers in the game. There is 5 teachers to choose from in total (3 of which are DLC) including this one.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Practically anything
  • Đồ họa: not required
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel-i9900k
  • Đồ họa: RTX 3090 Ti+
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.