Destruction is a game that destroys enemies up to 25 stages. A variety of powerful enemies will attack you. Don't let your guard down and use three modes and a variety of skills to destroy your enemies.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Destruction

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-20%
$1.33
$1.06
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

10 Thg05

Destruction ver 1.05 Updated !

1. DesignThe design of the main screen has changed.2. Performance-relatedThe recovery of the magnetic field is increases

Instead, when an enemy touches a magnetic field, the effect of moving speed decreases.Players and all enemys move fast.Explosive mode is reduced damage, reduced the number of bullets, and explosions at critical

Operation change from the player's default image * 0.5x to the player's default image * 1.0xIn power mode, the reinforced T-skill is more powerfulY-skill sucks faster and strong in tracking mode

And if a bullet touches it before the Gravity magnetite extensions, it sucks in that bullet.Some of enemys will be able to shoot fast.
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Destruction is a top-down shooting game, and you must use three modes and skills to destroy your enemies.

Each stage, if a certain number of enemies are destroyed, it moves on to the next stage.

Strong opponents(Boss) on a certain stage is waiting.

If you destroy a certain number of enemies, your T skills will change.

Use three modes to exterminate your enemies and stay alive!

Three modes
1.Explosive mode
2.Power mode
3.Tracking mode

Four skill
T - Explosion & Blow & Fire blindly
Y - Gravity magnetite
G - Magnetic field
Shift - Overload

I hope you succed in destruction!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel compatible Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX11 compliant graphics card
  • Lưu trữ: 143 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX-compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...