Join Newt Isaacson, explorer extraordinaire, as he travels from moon to moon in the solar system collecting samples of each one's surface.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Newt's Voyage

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Newt Isaacson sets out on another adventure exploring many of our solar system's moons, collecting samples, and experiencing the unique environments each holds.

Newt's Voyage is a newtonian physics based 2D flying game where you're tasked with landing on tricky safe zones while avoiding touching the moon surface, or slamming into any obstacles. You'll need to control your momentum carefully while conserving enough fuel to finish the mission with a good score.

Explore the popular moons of Phobos, Titan, Enceladus, Europa, IO, and of course Earth's Moon, experiencing their unique gravity and environment.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1
  • Bộ xử lý: SEE2 Instruction Set Support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 750+ or equivalent
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: SEE2 Instruction Set Support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 960+ or equivalent
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.10
  • Bộ xử lý: SEE2 Instruction Set Support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 750+ or equivalent
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.14+
  • Bộ xử lý: SEE2 Instruction Set Support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 960+ or equivalent
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...