A dream app that allows you to experience a money bath with VR! In addition, the life of the millionaire is fully reproduced! More fun girls will entertain you (rich man)! !
Đánh giá chung:
Trái chiều (19) - 63% trên 19 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chú ý: Để chơi Money Bath VR / 札束風呂VR, bạn cần phải có một tay cầm. Chuột và bàn phím không được hỗ trợ.
Chỉ VR

Mua Money Bath VR

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

1 bình luận Đọc thêm

4 Thg05

Supports Windows MR!

Now you can play with Windows MR!

2 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

* This game's interface does not include words, so it can be enjoyed in any language.


A dream-like game that lets you experience a tub filled with bundles of cash in virtual reality!
At last, you completely reenacts the life of a new millionaire!!

◆Cash bundle gimmick


Limitless bundles of cash can be fired!
Also filled with cash bundle gimmicks, gimmicks that use those bundles of cash!

◆Wealthy girls


Eccentric girls will let you (a millionaire) have fun!!
What's more, if you keep hitting the girls' boobs with bundles of cash.....?!

◆Pets of the nouveau rich


You (nouveau rich) have smart doggies and free-spirited kitties as your pets!
But the pets of the nouveau rich might be somewhat different?!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Mild nude or sexual content
All characters appearing in this game are over 18 years of age.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 4590
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...