Free the light of courage to rip through the darkness! A fantasy RPG with turn-based battles and dungeons in beautiful pixel art!
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Legend of the Tetrarchs

 

Về trò chơi này

The holy sword that sealed away an ominous power has been drawn out and darkness starts to spill out across the land, mutating people into monsters. The four Tetrarch heroes of ancient times will meet a new band of brave warriors to slash through the darkness with the light of courage! What will they find beyond the chaos?

This is a full-fledged fantasy RPG with thrilling turn-based battles. Throw yourself into command battles with up to 10 allies and your own strategy using skill sets. The beautiful pixel animation and art aren't just present in combats but also while you adventure around the expansive openworld or dungeons! Go on treasure hunting to boost your status, take on side quests and speed up battles to become the legendary new hero! A grand fantasy tale is ready for you to save the world!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and up
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB VRAM
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: This app features partial controller support with the Xbox One controller.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...