RainDesktop allows you to create and display customizable live themes on your desktop with build-in WYSIWYG visual designer, from system and weather information to audio visualizers. You are only limited by your imagination and creativity.
Đánh giá chung:
Trái chiều (20) - 65% trên 20 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
18 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access will allow me to ensure stability and compatibility for a wider range of systems and focus on expanding features that users need the most. Since basic desktop themes are supported, I need to figure out which kind of desktop theme and style are most commonly used and then prioritize further developing those and making them as good as they can be.”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Until late 2020”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will improve the desktop theme designer to support more meters and measures and support import Rainmeter skin/suite with one-click. Then users can easy to create more powful and funny live desktop themes.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current version of RainDesktop support live desktop themes,but only includes few of meters and measures. Everything required for a first release is available and the application should be working well.”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“Yes! The price during Early Access is a little bit lower than the final price to accommodate the additional content and improved overall experience that will be added during the Early Access period. If you purchase the application now, you will not have to pay anything extra after Early Access - you will get all new content and improvements as they are being added now.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community will help shaping RainDesktop through the Steam Forums and built-in feedback methods in the application. The future of RainDesktop will add more meters/measures for live desktop theme.

Finally, in case you are experiencing any bugs or problems, I will assist you and work on resolving the issue as soon as possible”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RainDesktop

Mua Rainysoft ALL Product BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Desktop Audio Visualizer, RainWallpaper, RainWidget, RainDesktop

-30%
$10.46
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (7)

30 Tháng 4

Patch Released (Ver 2.7.2.180)

Add Battery Measure
0 bình luận Đọc thêm

14 Tháng 4

Patch Released (Ver 2.7.0.177)

Add Multi-Monitor Layout Support: Clone Single Theme, Stretch Single Theme
Fixed small bugs
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Về phần mềm này

If you have any problems, please post a thread in the community or send an email to support@rainysoft.cc
Just complaining in the review and then giving the bad review can not solve any problems, thanks for you help.

ABOUT RAINDESKTOP

RainDesktop allows you to create and display customizable live themes on your desktop with build-in WYSIWYG visual designer, from system and weather information to audio visualizers. You are only limited by your imagination and creativity.

FEATURES

 • One-click enable desktop live theme, out-of-box, no complicated configuration required
 • Build-in WYSIWYG visual designer makes it easy to create live themes for your desktop.
 • Build-in Steam Workshop makes it easy to download and share desktop live themes with just One-Click.
 • Clean UI, Easy to use and minimum CPU and RAM usage.
 • Desktop live theme animation will pause while playing games or running full screen application.
 • Support Multi-Monitors
 • Support Music Visualizer
 • Support Taskbar Transparent and AeroBlur(Windows10)
 • Bring life to your desktop with realtime graphics, videos, applications or websites.
 • Desktop theme automatically matches the screen at any resolution

FAQ

 • Q: What is the difference between RainDesktop and Rainmeter?
 • A:
  1. Easy to create theme: Build-in WYSIWSG visual designer
  2. Easy to uses and config theme: fully configration GUI,all desktop theme are out-of-box,not need edit any code with notepad
  3. Smooth animation but low CPU uage: Fully Support Enable Direct3D Hardware Accelerate Graphic Engine ,minimize CPU usage and more smooth animation
  4. Support animate video and HTML5 webpage as background
  5. Desktop theme support auto fit any resolution of screen
  6. Build-in steam workshop,easy to download or share desktop theme with just one-click
  7. Support Taskbar Transparent and AeroBlur


 • Q: Does RainWallpaper support be used with Wallpaper Engine?
 • A: No, But RainDesktop also support set the wallpaper engine's video and web kind wallpapers as desktop theme animation background(live wallpaper),just tray icon click "edit theme" and select background kind "video/webpage" and select a video/webpage file.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...