Enjoy the concert dancing with a virtual idol! This is a rhythm action game where you dance with glow sticks during VTuber’s performance. Enjoy the VR concert with Miya Kimino!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg05, 2019

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua polyfuru feat. MIYA KIMINO / ポリフる feat. キミノミヤ

 

Về trò chơi này

“polyfuru” is a VR rhythm action game, where you enjoy VTuber idol’s concert in the virtual world while you dance to the music.

You will instantly arrive at the virtual idol’s concert arena just by putting on the VR headset.
While you enjoy the concert, hit the notes flying towards you from the stage with your glow sticks to earn scores.
Strike a pose that appears to get high scores.

Miya Kimino and Kokon from Japanese HANJO! TV is joining in!
Have fun with Miya at the concert. You might get a special message from Miya after playing for a while!

Features
・Compatible with Oculus Rift and HTC VIVE. A VR rhythm action game that is easily enjoyable to everyone.
・The basic of this game is to hit the notes flying towards you, and by striking a pose or moving the glow stick along the marker will help you get high scores.
・Level of difficulty is set in each song. After completing highest levels, an option to watch the message from Miya will be available.

About VRM models
In this game, you can load and play your own VRM model.
1.Right click on ”polyfuru feat. MIYA KIMINO / ポリフる feat. キミノミヤ”
2.Open property, and Click "Browse Local Files" from the Local Files tab
3.Double click on the polyfuru_Miya_Data folder
4.Double click on the StreamingAssets folder
5.Rename your own VRM model to "player.vrm" and put it in that folder
(You can delete the existing "player.vrm")

That's all.
Enjoy the concert with Miya!
※VRM is a file format to use humanoid 3D avatar (3D model) data for VR application. The base is glTF2.0, which is available for everyone to use.

©XRE

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...