Return to the world of Jewel Match in this beautiful new Solitaire adventure with 320 levels, 18 additional Solitaire variants like Klondike, Freecell, and more! Build 8 beautiful castles and search every last level for gems and coins to buy new upgrades and power-ups.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Jewel Match Solitaire 2 Collector's Edition

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (4)

19 Tháng 6

Ancient Enemy Spells video!

Hi everyone, we are making good progress on Ancient Enemy.

All of the graphics, sound and music are done and we've been busy plugging them into the game and are aiming for a summer release date.

Here's a video of some of the spells you can use in the game, complete with sound effects and music. Enjoy!

https://www.youtube.com/watch?v=dWwcGCr7464

Please wishlist Ancient Enemy here:
https://store.steampowered.com/app/993790/Ancient_Enemy/
1 bình luận Đọc thêm

19 Thg05

Ancient Enemy Developer Vlog #1

In this video Jake summarises the work done so far on Ancient Enemy and goes into the gameplay briefly:

https://www.youtube.com/watch?v=NC5IfRXIcgo

You can find out more about the game here:
https://store.steampowered.com/app/993790/Ancient_Enemy/
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Return to an enchanting Solitaire wonderland and restore the kingdom's mesmerizing castles in this epic Solitaire adventure!

Travel the lands and collect resources to rebuild majestic monuments. Over 300 levels, plus 18 Solitaire variants including Klondike, Baker's Dozen, or Freecell! Loads of unique game play alternatives shake up your classic Solitaire. Visit the shop to explore the myriad items available for purchase to help you on your quest to restore the kingdom to its former glory.

Jewel Match Solitaire 2 Collector's Edition is the ultimate relaxing Solitaire experience!

Features

 • Play 320 Solitaire Levels!
 • 18 replayable Bonus Solitaire games:
  Klondike, Freecell, Spider, Lady Palk, Ali Baba, Baker's Dozen, Acme, Trusty Twelve, Giant, Lanes, Raglan, Twenty, Scarab, Spanish Patience, Diplomat, Double Line, Nestor, Thieves of Egypt.
 • 8 beautiful castles to build!
 • Play Hard and Relaxed modes.
 • Strategy Guide with tips and tricks on how to beat the regular levels and the bonus solitaire games.
 • Unlock gorgeous wallpapers.
 • Dozens of Trophies to achieve.
 • Choose from several Card Decks.
 • Beautifully relaxing soundtrack.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 64MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 7.0
  • Lưu trữ: 190 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...