Beautiful anime girls + scrambled mosaiques. Who knew both of those things come together so...
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (10) - 90% trên 10 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (163) - 93% trên 163 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hentai Mosaique Vip Room

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 23 Tháng 9

-50%
$1.99
$0.99

Mua Hentai Mosaique Trio BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Hentai Mosaique Puzzle, Hentai Mosaique Vip Room, Hentai Mosaique Fix-IT Shoppe

-20%
-54%
$6.97
$3.18

Mua Hentai Mosaique Duo BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Hentai Mosaique Puzzle, Hentai Mosaique Vip Room

-33%
-67%
$3.98
$1.32
 

Về trò chơi nàyUndressing puzzle game! Match the pieces and unlock new stages, each with less clothing. No need to move pieces around, just rotate them! Use abilities to solve puzzle quicker. All the girls notice what you do and comment on your progress.

Features:

• 20 Puzzles

• 10 Abilities that help you solve the puzzle quicker

• Ability Skill Tree

• Don't ever get stuck! Use the sneak peak ability to uncover the missing pieces!

• Click on abilities to restore them quicker

• Girl chit-chat

• 100 Achievements

• Each stage gets more challenging

So How does this game work?

• Complete the images by putting them in the right orientation.

• You can rotate the squares to the right or to the left.

• In the advanced levels the squares are mirrored by rotating them several times.

• A stage is complete as soon as all fields are in the right orientation.

• By successfully finishing a stage the following adjacent stage will be unlocked.

• Each new stage consists of more rotating squares than the previous one.

• During the game you get MANA which enables you to use different abilities and EXPERIENCE, that allows you to level those abilities.

• For example the PEEK ability highlights all wrongly oriented squares and SOLVE BOMB rotates all adjacent squares into the right position

• You can always leave the abilities unused if you feel like completing the picture without them

• The game saves your progress, but you can always delete your save from the game, if you really want to

(All girls presented in the game are above the age of 18)

Arist: Lil
Music: Lukhash

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Nudity or Sexual Content, General Mature Content.
The characters showed in the game are all over 18 years old.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...