Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc The Life of One Dog trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
19 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc The Life of One Dog trên Steam để có thể chơi.

Mua The Life of One Dog (Art Book)

Mua The Life of One Dog + ArtBook BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: The Life of One Dog, The Life of One Dog (Art Book)

-20%
-40%
$1.98
$1.18
 

Về nội dung này

This DLC contains a digital 18 pages artbook. In the artbook, you will find a collection of concept art, drawings, and sketches.
You will learn about the creative process of game development!
The artbook can be found in the main game directory.
Atrbook cames in .pdf format.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows
  • Bộ xử lý: Intel Pentium III 800 MHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound Compatible
  • Ghi chú thêm: Keyboard, Mouse
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.