Higurashi When They Cry is a sound novel. The music, backgrounds and characters work together to create a world that is the stage of a novel for the user to read. They laugh and cry and get angry. The user takes the point of view of the protagonist to experience the story.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (11) - 100% trên 11 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Tích cực (34) - 100% trên 34 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem toàn bộ sản phẩm When They Cry Franchise trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Higurashi When They Cry Hou - Ch.7 Minagoroshi

 

Về trò chơi này

June, 1983.

The summer heat has arrived earlier than it does most years.
By day there are cicadas, and by night, the higurashi.

Hinamizawa, a small village in the Japanese countryside.
While there are fewer than two thousand people there, every year, 'something' happens.

For the past 4 years, someone has died, and someone else has gone missing.
This series of deaths and disappearances is connected to the local resistance against a now-abandoned dam construction project.
A murder during the construction, covered up by the local authorities, is being re-enacted year after year.
Is it a conspiracy? A coincidence? Or perhaps a curse?

Someone who was supposed to be there... isn't.
Someone who wasn't supposed to be there... is.

Someone who was alive last night is now dead, and someone who is here right now isn't alive.

There is no way to avert this tragedy. There is no choice but to give up trying.

But even so... please don't give up.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Pentium III 800 MHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB DirectX 9c Compatible (Pixel Shader 2.0+)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Pentium 4 1.4GHz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 256MB DirectX 9c Compatible (Pixel Shader 2.0+)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2048 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+ Mountain Lion
  • Bộ xử lý: 1 GHz+
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB Video Memory
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.11+
  • Bộ xử lý: 1.5 1 GHz+
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+
  • Bộ xử lý: 1 GHz+
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB Video Memory
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 2048 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ When They Cry Franchise

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...