Norman finds himself lost in a cave with nothing but his new bowling ball and a weird feeling that somehow he was meant to be there.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Norman's Night In

 

Về trò chơi này

Norman’s Night In

A platform adventure game that tells the tale of a shopkeeper, his bowling ball, and a fateful fall into the world of Cave. Use slingshot mechanics to solve physics-based puzzles, face unfamiliar cave beasties, and discover the unseen world by the light of your new bowling ball.

Gameplay & Features

 • A narrative adventure game about exploration and self-discovery as an unlikely adventurer unfolds the forgotten history of a kingdom passed.
 • Slingshot through challenging mechanics-driven platforming.
 • Upgrade your bowling ball to access new and unique abilities.
 • Explore the interconnected world of Cave while uncovering curiosities and forging your path back home.
 • Every level of Norman’s Night In is hand-crafted and hand-painted.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...