Cooking Trip – walk the path to perfection. Fulfill your dream and become a great chef!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cooking Trip

 

Về trò chơi này

Prepare stunning dishes in the best restaurants!

Mary and John have set themselves the goal of opening the “best restaurant in the world”. The only trouble is, effort and university educations alone aren’t enough! They need to learn from the three most famous chefs in the world and study the coveted secrets of the culinary arts. After making a plan, they set off on a long journey full of adventures.

Onward, to the heights of mastery!

Expect colorful locations, levels of varying difficulty, lots of characters and dishes, bonus quests, the ability to upgrade and develop restaurants, varied achievements, intuitive gameplay for all ages, beautiful music and an exciting plot.

Cooking Trip – walk the path to perfection!

- Three unique restaurants, each with its own assortment of dishes: America, Asia, Italy.
- 60 exciting levels of varying difficulty.
- Over 10 varied characters.
- Many bonus quests.
- Ability to upgrade your heroes and restaurants.
- Intuitive gameplay for all ages.
- Beautiful music.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3 x64
  • Bộ xử lý: 1500 MHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: 2000 MHz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...