You're a figure. Lots of obstacles stand in your way and you need to escape. Don't get hit and maybe you'll escape.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (20) - 100% trên 20 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (103) - 100% trên 103 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Mua Figure Quest

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

31 Thg05

2019-05-31 updatelog

Today an update hit Figure Quest!

Changes: added croatian, bosnian, serbian, spanish, japanese, macedonian, french, slovenian, ukranian, polish, portugese, albanian, italian, bulgarian, greek, belarusian, danish, dutch, norwegian and persian to Figure Quest!

Huge shoutout to Cleumor Funesta for helping with over 20 languages!
4 bình luận Đọc thêm

25 Thg05

2019-05-26 updatelog

Today an update hit Figure Quest!
Changes:

 • New character in endless mode

 • Added German and Swedish to all UI

 • Added full controller-support

 • Minor bug-fixes

  More languages will be added in the upcoming days and a new gamemode is under development!
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Figure Quest, is an infinite side-scroller game where you play as a Figure, a character who's on a quest to save its kind. Lots of obstacles stand in your way and you've got to dodge them. But how?

The only aim in Figure Quest is to survive.

To do this you have to dodge obstacles and obtain a high score.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Duo-Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

24 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...