All aboard the fun and addicting Tornado! Enjoy a rail-shooter style arcade game where you play as the courageous paper airplane. Can you survive through each of the Tornado’s trials? Or will you fall and get back up again!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (105) - 81% trên 105 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg05, 2019
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Tornado!

Miễn phí
 

Về trò chơi này

All aboard the fun and addicting Tornado! Enjoy a rail-shooter style arcade game where you play as the courageous paper airplane. Tossed by a young child with a wild imagination, the paper airplane soars towards adventure! Discover new worlds, from beautiful canyons to a mysterious underwater realm. Gather powerups hidden across each level, each one enhancing your abilities to prepare you for the ultimate fight against the Tornado. Can you survive through each of the Tornado’s trials? Or will you fall and get back up again!

Tornado was made by passionate college students who wanted something to enjoy in their time off. ‘Gummi Space Jam’ proudly presents a new take at addicting yet relaxing arcade games. Enjoy the wonderfully crafted compositions by Muscape Studios. Take a break from all your stresses and download our fun and free game!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 86 MB RAM
  • Đồ họa: DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 47 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...