Legendary audio editing. Everything for your podcast. The software for recording, video soundtracks and vinyl digitalization. You have the perfect all-around audio editing tool at your fingertips with SOUND FORGE Audio Studio Steam Edition!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
3 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua SOUND FORGE Audio Studio 13 Steam Edition

Mua VEGAS Pro 16 Edit + SOUND FORGE Audio Studio 13

Bao gồm 2 vật phẩm: VEGAS Pro 16 Edit Steam Edition, SOUND FORGE Audio Studio 13 Steam Edition

-24%
$348.83

Mua VEGAS Movie Studio 16 Platinum + SOUND FORGE Audio Studio 13

Bao gồm 2 vật phẩm: VEGAS Movie Studio 16 Platinum Steam Edition, SOUND FORGE Audio Studio 13 Steam Edition

-26%
$96.18

Mua Upgrade to SOUND FORGE Audio Studio 13 BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: SOUND FORGE Audio Studio 12 Steam Edition, SOUND FORGE Audio Studio 13 Steam Edition

-40%
$65.98
 

Về phần mềm này

Record podcasts, digitize vinyl collections, create sound effects for videos, master music and produce new loops for your DAW (digital audio workstation). SOUND FORGE Audio Studio 13 Steam Edition can handle every task. Thanks to the new customizable user interface with different shades, the new Event Tool for versatile cuts and the familiar, intuitive operation, you can now do even more with the software.

Highlights


The essential features in SOUND FORGE Audio Studio 13 Steam Edition:

 • Audio editing with surgical precision and at the sample level
 • The brand-new Event Editing Tool for flexible and dynamic edits
 • Audio recording in up to 32-bit/384 kHz and editing on up to 6 tracks (e.g., for 5.1 surround sound)
 • 4 selectable shades for the interface: Dark, Medium, Light, White
 • More than 20 professional effects, incl. chorus, delay, distortion, reverb, among others
 • Digitalization for LPs and cassettes, restore sound with effects and convert them to the desired format
 • VST3 interface

More flexible. More efficient. New features in version 13:


Editing with the new Event Tool
Every cut that you make on a WAV file occurs on a virtual level. Why? So that you can easily change this anytime and this after they've been made. This is ideal when moving crossfades between different events retroactively, for example.

The new interface
SOUND FORGE has always had a versatile window layout. But now the interface can fit you and your environment even better. For instance, select the Dark Mode to protect your eyes in the dark.

6 Channels for audio editing
With the ability to edit audio on up to 6 channels simultaneously, including create 5.1 surround sound mixes and more, more than just your podcast can achieve a whole new level.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: 1.4 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Onboard, min. resolution 1024 x 768
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Onboard

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...