This is a vehicle sandbox crafting game that you can build different ground vehicles to fight other vehicles. This game gives the maximum freedom for object placement and customisation for your vehicle.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Why we want you to join our Early Access game?
 1. We can get feedback and improve upcoming updates
 2. We can put more resources into the final game
 3. We can enjoy crafting the game with our players
 4. We and you can both witness the development journey of our game

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We are aiming for 1 year, but maximum 2 years.
The reason that we have a firm answer is that we have a solid and clear direction which we want the game to be.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

 • Full Campaign mode
 • More parts (Electronics, weapons, gadgets, etc..) will be added
 • More maps will be added
 • More default and AI vehicles will be added
 • Custom AI will be added
 • Mod Support
 • Improved vehicle building experience
 • And Much more...................................

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The core features of the game are mostly completed. Campaign mode is not playable yet but players can still be able to create custom games as well as building their own vehicles. Moreover, there are still some bugs and glitches as well as features that are not finished yet.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will be higher after Early Access due to the higher quality of the final game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Players are welcomed to contact us for any suggestions, bugs, player feedbacks, etc. via the Steam forum, Facebook, Youtube or even email to us (HeartFragmentStudio(AT)gmail.com).

We are always active on the Steam forum and eager to improve our game with our community.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua VehiCraft

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (5)

3 Tháng 4

Version 0.2.6 Mech, Optimisation and Bug Fixes


_
_
Version 0.2.6
_
In this version, we have mainly focused on fixing game-breaking bugs as well as huge performance optimisation to Rendering and Physics. For more details, please visit our in-game release note.
_

_
We have also added a wheel-driven mech to our steam workshop. Yes, a fully working mech that is equipped with 2 miniguns. This shows the capability of this game of crafting different types of vehicles using multiple actuators and weapons.
_
For more details about our mech, please visit here.
0 bình luận Đọc thêm

25 Tháng 3

VehiCraft 0.2.5, Minor update for usability and optimisation

Edit: We appologize for the bugs when launching v0.2.5, we have just updated a bug-fix as v0.2.5 b

Welcome to our first minor patch of the game, updating from v0.2.4 e to v0.2.5
_
This is an update that is aimed to improve the usability and optimisation of the game.
_
Connection Indicator:
_

_
Save button
_

_
Spectator Camera in Sandbox mode
_

_
Camera movement smoothing
_
Elimination mode
_
And more...
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

If you are interested in this game, please add this to wishlist and follow us.

Overview


This is a vehicle sandbox crafting game that you can build different ground vehicles to fight other vehicles. This game gives the maximum freedom for object placement and customisation for your vehicle. This game has semi-realistic weapons and projectile simulation to increase the depth of the vehicle building process. This is not a full-physics simulating game, therefore more vehicles and chaotic battles can be achieved without costing too much performance.

Building


This game provides a Freeform building system to allow players to create different vehicles with intuitive UI in order to keep it clean and simple while maintaining the depth on how players can craft their vehicle.

Vehicle Management


This game uses folder structure to allow players to have full control in managing their vehicles. Navigating folders and performing actions are all in one place, easy and simple to use.

Workshop integration


Steam workshop integration allows players to share their vehicles to the community and download the vehicles they like from the community.

Gameplay


This game allows you to fight with AIs using vehicles of your choice. Different maps with various features to force players' vehicles to adapt to it. Future updates will also bring more maps, custom AIs and campaign mode as well.

Video tutorials, hints and guides


This game has video tutorials, hover hints and guides integrated to the game so that new players can get used to the game with minimum effort.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: Quad Core 3+ ghz CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 960
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i5-3570K or FX 8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...