Evoland Legendary Edition brings you two great and unique RPGs, with their graphic style and gameplay changing as you progress through the game!
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (143) - 97% trên 143 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (310) - 89% trên 310 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Shiro Games trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Evoland Legendary Edition

 

Về trò chơi nàyEvoland is a journey through the history of action/adventure gaming, allowing you to unlock new technologies, gameplay systems and graphic upgrades as you progress through the game.


Inspired by many cult series that have left their mark in the RPG video gaming culture, Evoland takes you from monochrome to full 3D graphics and from active time battles to real time boss fights, all with plenty of humor and references to many classic games.


Evoland 2 graphics style is changing as you travel through time and its gameplay evolves as you move along the storyline. It is also a real RPG at heart, with a deep scenario based on time travel: explore different eras and change the history of the world. But are you sure that the consequences will not make things worse?

Full of humor and references to classic games, the Evoland series brings a truly epic and extraordinary adventure, unlike anything you’ve ever played before!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista or better
  • Bộ xử lý: Intel 2.0ghz Core 2 Duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 260 GTS / Radeon HD 4850 or better
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or better
  • Bộ xử lý: Intel i5 3.1 Ghz Quad core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 660 / Radeon HD 7800 or better
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6 Leopard or later
  • Ghi chú thêm: MacBook, MacBook Pro or iMac 2012 or later
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mavericks 10.9 or later
  • Ghi chú thêm: MacBook, MacBook Pro or iMac 2014 or later
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Intel 2.0ghz Core 2 Duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 260 GTS / Radeon HD 4850 or better
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Intel i5 3.1 Ghz Quad core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 660 / Radeon HD 7800 or better
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Shiro Games

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...