Wand Wars: Rise is an innovative roguelike magic action adventure game with easy style by Unreal Engine 4, single mode has 8-10 hours play time to experience the whole world.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Wand Wars: Rise

 

Về trò chơi này

Wand Wars: Rise is an innovative roguelike magic action adventure game with easy style by Unreal Engine 4, single mode has 8-10 hours play time to experience the whole world.

In Magic Age, you just become a wizard rookie of the Magic Academy, the academy is attacked by mysterious demons. Although the enchantment can protect the academy for now, it can't last long. The best way to defend is to attack! Find the enemy's lair and crash them!

FEATURES

Roguelike

Random maps, random battles, random items, this game has a great replayability

Rich Content

8-10 hours play time, 5 bosses, 3 levels, dozens of skills, almost 100 equipments

Easy Style

We are not serious, we are not painful, we tease everything, including ourselves

Innovation

Elements are combined into magic, and the finishing moves!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1, or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 960 / AMD Radeon™ R9 280 equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1, or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...