Khan VS Kahn is a turn-based strategy game where two races compete to be the best and achieve one of the 5 victory types Challenge a friend in a 1v1 Duel where only the smartest wins every time. You can use your enemy's building, but be careful, he can use yours!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
27 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Black Potion trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Khan VS Kahn

 

Về trò chơi này

Khan VS Kahn is a turn-based strategy game.
Challenge a friend in a 1v1 Duel where only the smartest wins every time.

Modes :
- Hotseat against a friend
- Online Multiplayer with Steam Friend
- Against the AI (4 races to fight with increasing difficulty)

A mix between European board games and sid meier's civilization
Two races compete to be the best and achieve one of the 5 victory types
You can use your enemy's building, but be careful, he can use yours!

Which kind of victory are you going to achieve?

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8(64bit)
  • Bộ xử lý: 2.3 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX sound device
  Tối thiểu:
  • HĐH: Snow leopard (10.6.x)
  • Bộ xử lý: Intel Core 2, 2.4GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Black Potion

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...