Next chapter in a well-known shooter with hot alien beauties and exotic weapons. Our hero Seranul once again goes on a world tour to free the Earth from the invasion of evil men haters!
Đánh giá chung:
Tích cực (25) - 80% trên 25 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Mua Hentai Shooter 2: World Tour

 

Về trò chơi này

Hentai Shooter 2 World Tour is a humorous shooter in the best traditions of the old school classics! With new adventures of previous game hero - Seranul
A simple guy Seranul once again will face the threat from another world. After he returned from a parallel world and freed his house from alien slaves, beauties from another dimension decided to seize the Earth! They opened portals around the world to destroy mankind.
Embark on a dangerous journey through different countries and times! Visit Egypt, Russia, America, France, China, and the alien space station to stop the alien invasion.
Don`t let the treacherous beauties seduce you. These charming girls came to Earth, not for peace and friendship! They came to our world to destroy the human race!
Use new alien weapons and exotic items! You have not seen any of this before!
Welcome to a world tour!


Features:

• You will use exotic weapons that you have not seen before, in any games!

• A bunch of sexy aliens, some dressed in seductive outfits are waiting for you!

• Oldschool gameplay.

• Retro graphics.

• Fantastic plot.

• There are no words in the game, only action.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

All the girls in the game wear sexy underwear.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows
  • Bộ xử lý: Intel Pentium III 800 MHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...